Tillgänglighetsredogörelse

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Trimble eServices Internet-karttjänst och har upprättats den 23.09.2020. Tillgängligheten har granskats av Trimble.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Tillgänglighetskraven gäller inte karttjänster och Internet-karttjänsten är inte tillgänglig när det gäller kartans funktioner.

Lagstiftning gäller inte

Karta omfattas inte av lagstiftningens krav.

Finns det brister i tillgängligheten på vår digitala tjänst?

Berätta oss om brister och vi ska göra vår bästa att korrigera brister.

Ge feedback:: xxx.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000